Photo Booth for event RMIT's We've Got Talent IV

Tổng hợp các hình ảnh PhotoBooth for event RMIT's We've Got Talent IV do đội ngũ Fotomoto thực hiện. Hy vọng quầy chụp hình Photo booth của chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời đến cho bạn. Dưới đây là tất cả các hình ảnh được chụp trong sự kiện này:


Bài Đăng xem nhiều